Verklaring van het privacybeleid

We willen dat u begrijpt welke gegevens we verzamelen en gebruiken.

​​​​​​Privacyverklaring van HARMAN International

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2022

HARMAN International ("HARMAN" of "het Bedrijf") hecht veel waarde aan uw privacy en zet zich in voor de bescherming va​n uw Persoonsgegevens. In deze Priva​cyverklaring wordt uitgelegd hoe wij de door u verstrekte Persoonsgegevens verwerken, opslaan, delen en beschermen wanneer u gebruikmaakt van onze producten en oplossingen, onze website (de "Website") of op een andere manier met het Bedrijf communiceert. In deze Privacyverklaring betekent "Persoonsgegevens" informatie die betrekking heeft op u als een individueel identificeerbare persoon, zoals uw naam, e-mailadres en mobiel nummer.​

Deze Privacyverklaring is tevens in alternatieve formaten beschikbaar voor mensen met een beperking. Neem contact op met privacy@harman.com voor assistentie.

Deze Privacyverklaring behandelt de volgende onderwerpen:

 • Persoonsgegevens die wij verzamelen
  • Persoonsgegevens die wij van u verzamelen
  • Persoonsgegevens die wij met behulp van technologie op onze Website verzamelen
  • Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen
 • Regiospecifieke informatie
  • Alle locaties buiten de Verenigde Staten
  • De Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland
  • Brazilië
  • Volksrepubliek China
  • Californië

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen

HARMAN kan Persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u gebruikmaakt van deze Website of van onze producten of oplossingen voor de autosector, wanneer u uw HARMAN-product registreert of wanneer u rechtstreeks met het Bedrijf communiceert op een beurs of conferentie of wanneer u contact opneemt met het Bedrijf (in deze Privacyverklaring gezamenlijk de "Diensten" genoemd). Welke Persoonsgegevens wij mogen verzamelen is afhankelijk van de Diensten waar u gebruik van maakt. De categorieën Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, zijn onder meer de volgende:

 • Contactinformatie en identificatiegegevens, met inbegrip van uw naam; adres; e-mailadres; telefoonnummer; unieke online-identificatiecode, Internet Protocol-adres ("IP-adres"); accountnaam; en geboortedatum.
 • Login-gegevens, met inbegrip van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de functies op de website en andere Diensten van HARMAN.
 • Betalingsinformatie, met inbegrip van: betaalwijze; bankrekeningnummer, betaalkaartnummer, creditcardnummer, CVV/CID, vervaldatum; factuuradres.
 • Locatie-informatie, met inbegrip van geolocatie-informatie die verzameld wordt wanneer u gebruikmaakt van bepaalde Diensten.
 • Informatie over product- en servicegebruik, met inbegrip van productnaam, serienummer, plaats van aankoop, informatie over productgebruik, kleur en versie; productrecenties en garantiegegevens.
 • Informatie over aankoopgeschiedenis, met inbegrip van de namen van de gekochte producten, de plaats(en) van aankoop en de prijs die voor het (de) product(en) is betaald.
 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, met inbegrip van pagina's die zijn bezocht op de websites van HARMAN en links waarop is geklikt; IP-adres; locatiegegevens; taalvoorkeur en interacties met advertenties.
 • Biometrische gegevens, met inbegrip van spraakopnamen, op basis waarvan een identificatiesjabloon, zoals een stemafdruk kan worden vervaardigd, slaap- en gezondheidsgegevens die identificerende informatie bevatten.
 • Zintuiglijke informatie, met inbegrip van audio-, visuele, thermische of vergelijkbare informatie die kan worden gekoppeld aan of in verband gebracht kan worden met een bepaalde consument of een bepaald huishouden.
 • Andere door u verstrekte informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze Diensten, zoals de datum/tijd waarop u onze Diensten heeft gebruikt, hoelang u onze Diensten heeft gebruikt of de reden waarom u onze Diensten heeft gebruikt.

Persoonsgegevens die wij met behulp van technologie op onze Website verzamelen

Wij verzamelen informatie met behulp van technologie om u beter van dienst te kunnen zijn. Wanneer u de Website bezoekt en gebruikt, verzamelen HARMAN en, in sommige gevallen, onze externe serviceproviders informatie over de wijze waarop u met de Website omgaat. Bekijk de onderstaande link voor meer informatie: Cookiebeleid ​ 

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, kan HARMAN ook informatie over u verzamelen van een derde partij, met inbegrip van:

 • Serviceproviders, met inbegrip van de betalingsverwerker van onze website, bedrijven waarmee wij samenwerken voor het onderhoud van onze producten en de organisatoren van onze conferenties en beurzen.
 • Leveranciers, met inbegrip van bedrijven die onze producten verkopen.
 • Original Equipment Manufacturers ("OEM’s"), met inbegrip van bedrijven die onze producten in hun voertuigen gebruiken.

Doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

HARMAN kan uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:​

 • het leveren van onze Diensten;
 • het verbeteren van onze Diensten;
 • communicatie met u;
 • verificatie van uw identiteit;
 • het registreren van gebruikers voor promoties en evenementen van HARMAN;
 • het reageren op vragen en problemen in het kader van de technische ondersteuning;
 • het benaderen van gebruikers voor marketing-, reclame- en verkoopdoeleinden;
 • het reageren op vragen en feedback;
 • het uitvoeren van marktonderzoek en analyses;
 • het uitvoeren van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling;
 • de voortdurende evaluatie en verbetering van de online-gebruikerservaring;
 • netwerk- en informatiebeveiliging;
 • ​fraudepreventie;
 • het verlenen van toegang tot onze faciliteiten;
 • het melden van vermeende criminele activiteiten;
 • de naleving van de wet of ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van HARMAN, onze gebruikers of anderen.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens delen

Wij verkopen of verhuren uw Persoonsgegevens niet aan derden. Hieronder vindt u een aantal manieren waarop wij uw Persoonsgegevens delen:

 • Externe serviceproviders: Wij zullen uw Persoonsgegevens met externe serviceproviders delen die een contract met HARMAN hebben om ons te helpen diensten aan u te leveren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de soorten externe serviceproviders waarmee wij uw Persoonsgegevens delen en ons doel om dat te doen:
  • Gegevensanalyse: Wij maken gebruik van externe serviceproviders om ons te helpen gegevensanalyses uit te voeren met betrekking tot uw interacties met de Website. Google Analytics kan bijvoorbeeld bijhouden welke pagina's gebruikers op de Website bezoeken en hoe lang zij daar verblijven om na te gaan op welke wijze gebruikers de Website gebruiken.
  • Juridisch advies: Wij kunnen uw Persoonsgegevens openbaarmaken aan een advocaat tijdens het inwinnen van juridisch advies.
  • Externe verwerkers: Wij maken gebruik van externe order- en betalingsverwerkers wanneer u producten via onze Website koopt of wanneer u in bepaalde landen contact opneemt met onze lokale serviceproviders. Wij maken ook gebruik van externe serviceproviders om conferenties en beurzen voor HARMAN te organiseren.
  • Advertentieplatforms: Wij kunnen het feit dat u de Website heeft bezocht openbaarmaken aan advertentienetwerken zodat zij u op andere websites en platforms advertenties van HARMAN kunnen tonen. Deze diensten kunnen ons helpen advertenties op maat te maken waarvan wij denken dat ze interessant voor u zouden kunnen zijn, op basis van uw gebruik van de Website en om anderszins gegevens over uw gebruik van de Website te verzamelen en te gebruiken.

Wij verlangen van deze externe serviceproviders, via een schriftelijke overeenkomst, dat zij waarborgen voor uw Persoonsgegevens bieden die vergelijkbaar zijn met de waarborgen die wij bieden.​

 • Verplichte openbaarmakingen: Wij kunnen verplicht worden Persoonsgegevens te delen in een gerechtelijke procedure, in antwoord op een gerechtelijk bevel, een dagvaarding, een verzoek tot openbaarmaking in een civiele zaak, een andere juridisch procedure of zoals anderszins door de wet vereist.​
 • Wettelijke naleving en bescherming: Wij kunnen uw Persoonsgegevens openbaarmaken wanneer wij van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om aan de wet te voldoen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van HARMAN, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van Persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties voor de bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
 • Zakelijke transacties: Wij behouden ons het recht voor om uw Persoonsgegevens openbaar te maken en over te dragen:
  • in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, faillissement, de verkoop van vrijwel al onze lidmaatschapsbelangen en/of activa of andere bedrijfsmatige veranderingen, waaronder aan potentiële kopers;
  • aan een volgende eigenaar, mede-eigenaar, of exploitant van de Website of database van een opvolger.

Hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij hebben technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en oneigenlijk gebruik.

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van Transport Security Layer (TSL) encryptie om de formulieren voor het verzamelen van gegevens op onze Website te beschermen. Bovendien beperken wij de toegang tot uw Persoonsgegevens. Alleen werknemers die de Persoonsgegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld een medewerker van de klantenservice) kunnen toegang krijgen tot de Persoonsgegevens. Werknemers met toegang tot de Persoonsgegevens worden op de hoogte gehouden omtrent onze beveiligings- en privacypraktijken.

Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Zorg ervoor dat u uw browser afsluit na afloop van uw bezoek aan de Website. Houd er rekening mee dat ondanks onze redelijke inspanningen, geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of waterdicht is. We kunnen daarom de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen.

Regiospecifieke informatie

Alle locaties buiten de Verenigde Staten

De Persoonsgegevens die HARMAN via deze Website verzamelt, worden gedownload op een server die door HARMAN in de Verenigde Staten wordt beheerd. HARMAN is gevestigd op 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT 06901 in de Verenigde Staten.

Omdat HARMAN een internationaal bedrijf is met vestigingen over de hele wereld, zal de locatie waar HARMAN de Persoonsgegevens opslaat die het Bedrijf buiten deze Website om van u verzamelt - bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt of rechtstreeks met HARMAN communiceert op een beurs of conferentie - afhangen van uw land van verblijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via privacy@harman.com.​

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten:

Om onze Diensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat uw Persoonsgegevens door onze entiteiten over de hele wereld, inclusief in de Verenigde Staten, worden geraadpleegd. Alvorens uw Persoonsgegevens aan een van onze wereldwijde entiteiten over te dragen, zal HARMAN ervoor zorgen dat alle voor de gegevensoverdracht vereiste mechanismen geïmplementeerd zijn om een adequaat niveau van bescherming voor de overdracht van uw Persoonsgegevens te kunnen garanderen.

Rechtsgrondslagen voor verwerking:

HARMAN verwerkt uw Persoonsgegevens met uw toestemming en zoals vereist door de wet. Voor zover van toepassing verwerkt HARMAN uw Persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van eventuele contracten met u; bijvoorbeeld bij het verwerken van uw bestellingen en betalingen, of het leveren van onze Diensten aan u, en om, op uw verzoek, maatregelen te treffen alvorens een contract met u aan te gaan. HARMAN verwerkt bovendien op de volgende wijze Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar legitieme belangen:

  • Marketing en advertenties:Tenzij u zich op de hieronder beschreven wijze afmeldt, gebruiken wij uw Persoonsgegevens met betrekking tot de producten en diensten die u heeft besteld, of waarvoor u op andere wijze belangstelling heeft getoond, voor zover dit nodig is om u informatie te verstrekken over producten en diensten waarvan wij menen dat ze interessant voor u zouden kunnen zijn, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
  • Beveiliging van netwerken en informatie, fraudepreventie en het melden van vermeende criminele activiteiten: In geval van fraude, een veiligheidsincident, of een vermeende criminele activiteit, zullen wij de Persoonsgegevens onderzoeken die met het incident in verband lijken te staan, voor zover dit nodig is om te achterhalen wat er is gebeurd, om het probleem te verhelpen, om verslag uit te brengen aan de autoriteiten en om herhaling te voorkomen.

Automatische besluitvorming:

HARMAN gebruikt de via de Website verstrekte Persoonsgegevens soms voor geautomatiseerde besluitvorming. Zo kan HARMAN bijvoorbeeld advertenties weergeven en u e-mails sturen met inhoud die automatisch geselecteerd is op basis van de producten die u in het verleden bij ons heeft besteld. HARMAN zal de Persoonsgegevens die via de Website zijn verstrekt of die via andere Diensten van ons zijn verkregen, echter niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

Bewaring:

HARMAN zal uw Persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor HARMAN uw Persoonsgegevens heeft verzameld en zo lang daarna als toegestaan of vereist is door de toepasselijke wetgeving. Voor aanvullende informatie over het bewaren van uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen via privacy@harman.com

Afmelden voor e-mails:

Bovendien kunt u zich afmelden voor of wijzigingen aanbrengen in de e-mailberichten die u van HARMAN wenst te ontvangen door de instructies op te volgen die in onze e-mailberichten staan vermeld. U kunt HARMAN ook een e-mail sturen via unsubscribe@harman.com met uw verzoek, waarbij u in de onderwerpregel de tekst "Afmelding" vermeldt en waarin u aangeeft op welke e-mailadressen u geen e-mails van HARMAN meer wenst te ontvangen. Binnen een redelijke termijn zullen wij ervoor zorgen dat deze e-mailadressen worden afgemeld.

De Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

De informatie in deze sectie, evenals de informatie in bovenstaande sectie genaamd "Alle locaties buiten de Verenigde Staten" is van toepassing op gebruikers in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (waarnaar verwezen wordt als de "EER").

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten:

De Europese Commissie heeft niet vastgesteld dat de Verenigde Staten een adequaat niveau van bescherming van Persoonsgegevens waarborgt. Om die reden heeft HARMAN nieuwe modelcontractbepalingen, uitgegeven door de Europese Commissie op 4 juni 2021, geïmplementeerd om de grensoverschrijdende overdracht van Persoonsgegevens vanuit de EER te regelen. Voor de overdracht van Persoonsgegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk gebruikt Harman de International Data Transfer Agreement van het Verenigd Koninkrijk.

Individuele rechten:

Ingezetenen van de EER hebben het recht op inzage in hun door HARMAN verzamelde Persoonsgegevens en om HARMAN te verzoeken hun Persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. Ingezetenen van de EER hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens door HARMAN, of deze te beperken. Bovendien hebben ingezetenen van de EER het recht op gegevensportabiliteit met betrekking tot hun Persoonsgegevens.

Ingezetenen van de EER kunnen deze rechten uitoefenen via de website voor gegevensonderzoek en privacyverzoeken van Harman. HARMAN zal op dergelijke verzoeken reageren in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Indien ingezetenen van de EER van mening zijn dat hun Persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hebben ze het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsinstantie in het land waar ze wonen, waar ze werken of waar ze denken dat de overtreding heeft plaatsgevonden. Ingezetenen van de EER hebben tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of de legitieme belangen van HARMAN door middel van de website voor gegevensonderzoek en privacyverzoeken. van Harman.

Ingezetenen van de EER kunnen hun toestemming voor de verwerking van hun Persoonsgegevens, wanneer HARMAN hun toestemming nodig heeft als rechtsgrondslag voor de verwerking van hun Persoonsgegevens, te allen tijde intrekken via de website voor gegevensonderzoek en privacyverzoeken van Harman. De intrekking geldt alleen voor de toekomst en HARMAN zal de Persoonsgegevens, die ingezetenen van de EER hebben verstrekt voordat zij hun toestemming hebben ingetrokken, blijven bewaren zo lang als toegestaan of vereist is door de toepasselijke wetgeving.

Functionaris voor gegevensbescherming:

De functionaris voor gegevensbescherming van HARMAN in Duitsland is de Senior Manager, Health and Safety en is te bereiken via privacy@harman.com.

Brazilië 

De informatie in deze sectie, evenals de informatie in de bovenstaande sectie genaamd "Alle locaties buiten de Verenigde Staten" is van toepassing op inwoners van Brazilië. Persoonsgegevens die buiten deze Website om van inwoners van Brazilië worden verzameld, worden door HARMAN in Brazilië opgeslagen, op Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, nº 3401, Nova Santa Rita- RS/Brasil 92480-000.

Individuele rechten:

Inwoners van Brazilië beschikken over de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens:

  • het recht om te verzoeken om een bevestiging van de verwerking van uw Persoonsgegevens;
  • het recht om te verzoeken om inzage in uw Persoonsgegevens;
  • het recht om te verzoeken om correctie en/of bijwerking van uw Persoonsgegevens;
  • het recht om te verzoeken om anonimisering, blokkering of verwijdering van Persoonsgegevens die onnodig, buitensporig of in strijd met de wet verwerkt zijn;
  • het recht om te verzoeken om overdracht van uw Persoonsgegevens van de ene naar de andere serviceprovider;
  • het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens die eerder met uw toestemming zijn verwerkt;
  • het recht om te verzoeken om de identificatie van de openbare en particuliere entiteiten waaraan het Bedrijf uw Persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt of waarmee het Bedrijf een database heeft gedeeld die uw Persoonsgegevens bevatten; en
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Inwoners van Brazilië kunnen hun privacyrechten uitoefenen door middel van de website voor gegevensonderzoek en privacyverzoeken van Harman. HARMAN zal op dergelijke verzoeken reageren in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Inwoners van Brazilië kunnen te allen tijde gebruikmaken van bovenstaande contactinformatie om hun toestemming voor de verwerking van hun Persoonsgegevens in te trekken indien HARMAN hun toestemming nodig heeft als rechtsgrondslag voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. De intrekking geldt alleen voor de toekomst en HARMAN zal de Persoonsgegevens, die inwoners van Brazilië hebben verstrekt voordat zij hun toestemming hebben ingetrokken, blijven bewaren zo lang als toegestaan of vereist is door de toepasselijk wetgeving.

Functionaris voor gegevensbescherming / "Verantwoordelijke": 

De functionaris voor gegevensbescherming van HARMAN in Brazilië of de "verantwoordelijke" voor het toezicht op de verwerking van Persoonsgegevens, is de IT-coördinator van het Bedrijf, die bereikbaar is via BrazilPrivacy@harman.com.

Volksrepubliek China (VRC)

De informatie in deze sectie, evenals de informatie in de bovenstaande sectie genaamd "Alle locaties buiten de Verenigde Staten", is van toepassing op inwoners van de VRC.

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten: Door de Website te gebruiken stemt u in met de grensoverschrijdende overdracht van uw Persoonsgegevens, tenzij u uw toestemming intrekt door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Alvorens uw Persoonsgegevens van de VRC naar elders buiten de VRC over te dragen, zal HARMAN ervoor zorgen dat alle voor de gegevensoverdracht vereiste mechanismen geïmplementeerd zijn om een adequaat niveau van bescherming voor de overdracht van uw Persoonsgegevens naar die entiteiten buiten de VRC te kunnen garanderen.

Individuele rechten: Inwoners van de VRC hebben het recht om: (a) te weten hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt; (b) toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens; (c) te verzoeken om correctie van uw Persoonsgegevens; (d) onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen; (e) te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens; (f) de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of te weigeren, tenzij een dergelijke verwerking door de toepasselijke wetgeving wordt vereist; (g) de overdracht van uw Persoonsgegevens aan een derde aan te vragen; en (h) uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken; (i) uitleg te vragen over de regels inzake de verwerking van Persoonsgegevens in de VRC.

Inwoners van de VRC kunnen deze rechten uitoefenen door middel van de website voor gegevensonderzoek en privacyverzoeken van Harman. HARMAN zal op dergelijke verzoeken reageren in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Indien ingezetenen van de VRC van mening zijn dat hun Persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, hebben ze het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsinstantie.

Ingezetenen van de VRC kunnen hun toestemming voor de verwerking van hun Persoonsgegevens, wanneer HARMAN hun toestemming nodig heeft als rechtsgrondslag voor de verwerking van hun Persoonsgegevens, te allen tijde intrekken via de website voor gegevensonderzoek en privacyverzoeken van Harman. De intrekking geldt alleen voor de toekomst en HARMAN zal de Persoonsgegevens, die inwoners van de VRC hebben verstrekt voordat zij hun toestemming hebben ingetrokken, blijven bewaren zo lang als toegestaan of vereist is door de toepasselijk wetgeving.

Californië

Deze sectie van de Privacyverklaring is alleen van toepassing op consumenten die inwoners van de staat Californië in de Verenigde Staten ("Consumenten in Californië") zijn en is van toepassing op alle Persoonsgegevens van consumenten in Californië die voor een zakelijk doel door HARMAN verzameld of openbaar worden gemaakt.

Informatie die wij verzamelen en ons zakelijk doel voor het verzamelen:

Gedurende de afgelopen 12 maanden heeft HARMAN de hier opgesomde categorieën Persoonsgegevens gebruikt die wij via de volgende bronnen hebben verzameld:

  • rechtstreeks van Consumenten in Californië;
  • van de hierboven beschreven technologieleveranciers;
  • van de hierboven beschreven externe serviceproviders.

HARMAN heeft de Persoonsgegevens van Consumenten in Californië verzameld voor de hier​ vermelde zakelijke en commerciële doeleinden.

Openbaarmaking van door ons verzamelde Persoonsgegevens:  

Gedurende de afgelopen 12 maanden heeft HARMAN de volgende categorieën Persoonsgegevens over Consumenten in Californië openbaar gemaakt aan de volgende categorieën derden voor een zakelijk of commercieel doel:

Categorie persoonsgegevens Categorie derden
Contactinformatie en identificatiegegevens​​
 • Serviceproviders, met inbegrip van aanbieders van diensten voor gegevensanalyse, internetproviders en e-commerce-leveranciers
 • Overheidsinstanties, wetshandhavingsautoriteiten en andere partijen als de wet dit eist, met inbegrip bij procesvoering
Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten
 • Serviceproviders, met inbegrip van aanbieders van diensten voor gegevensanalyse en internetproviders
Locatie-informatie
 • Overheidsinstanties, wetshandhavingsautoriteiten en andere partijen als de wet dit eist, met inbegrip bij procesvoering
Commerciële informatie, betalings- (financiële) informatie
 • Serviceproviders, met inbegrip van e-commerce-leveranciers
Zintuiglijke informatie
 • Serviceproviders, met inbegrip van aanbieders die spraak omzetten in tekst
Informatie over product- en servicegebruik
 • Serviceproviders, met inbegrip van aanbieders van diensten voor gegevensanalyse en internetproviders
 • Overheidsinstanties, wetshandhavingsautoriteiten en andere partijen als de wet dit eist, met inbegrip bij procesvoering

Geen verkoop van Persoonsgegevens: HARMAN verkoopt geen Persoonsgegevens en is ook niet van plan dit te gaan doen.

Uw Californische privacyrechten:

Het recht om te weten
Consumenten in Californië hebben het recht om een verifieerbaar verzoek in te dienen voor kennis van het volgende:

 • de categorieën en specifieke Persoonsgegevens die HARMAN over hen heeft verzameld;
 • de categorieën bronnen waaruit HARMAN de Persoonsgegevens heeft verzameld;
 • de categorieën Persoonsgegevens die HARMAN heeft verkocht of openbaar gemaakt aan derden (anders dan een serviceprovider) voor een zakelijk doel en de categorieën ontvangers van die informatie; en
 • de zakelijke of commerciële doelen voor het verzamelen, openbaarmaken of verkopen van de Persoonsgegevens door HARMAN.

Het recht om te verwijderen
Consumenten in Californië hebben het recht om een verifieerbaar verzoek in te dienen voor verwijdering van hun Persoonsgegevens die HARMAN over de consument heeft verzameld.

Verzoeken om te weten of te verwijderen indienen
HARMAN reageert op verzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving als we de identiteit kunnen verifiëren van de persoon die het verzoek indient. Consumenten in Californië of hun gemachtigde agenten kunnen op de volgende wijzen hun rechten uitoefenen:

Hoe wij uw verzoek verifiëren
Wanneer u een verzoek om te weten of een verzoek om te verwijderen indient, passen wij het volgende proces toe om uw identiteit te verifiëren:

 • Step 1: Verificatie e-mail: HARMAN stuurt een e-mail naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de registratie voor onze Diensten. Lees deze e-mail volledig door en voltooi de verificatiecriteria. Stuur daarna een antwoord per e-mail terug aan HARMAN. De vereiste criteria worden hieronder beschreven:
  • Lees de e-mail die u van HARMAN heeft ontvangen in zijn geheel. In de e-mail vragen wij u ten minste twee persoonlijke gegevens te verstrekken om uw identiteit te verifiëren, afhankelijk van de aard van uw verzoek en de gevoeligheid van de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft.
  • Beantwoord de e-mail en verstrek ten minste twee (en in sommige gevallen drie) gegevens. HARMAN zal dan de informatie die u verstrekt vergelijken met de informatie die het bedrijf al over u heeft. HARMAN gebruikt uitsluitend de informatie die u verstrekt voor het verifiëren van uw identiteit.
  • Bevestig onze samenvatting van de acties die u door ons wilt laten uitvoeren (bijvoorbeeld "verwijder mijn Persoonsgegevens").
  • Stuur het antwoord op de e-mail terug naar de oorspronkelijke afzender met de bovenstaande antwoorden ter verificatie dat u de eigenaar van het e-mailadres bent.
 • Stap 2: Na ontvangst van de bovenstaande informatie en bevestiging van uw identiteit, ondernemen wij actie om het verzoek te honoreren. In het onwaarschijnlijke geval dat u een verzoek om te weten of een verzoek om te verwijderen indient en HARMAN niet over uw e-mailadres beschikt, zullen wij de bovengenoemde stappen telefonisch uitvoeren. Als we niet met een voldoende mate van zekerheid uw identiteit kunnen verifiëren voor beantwoording van uw verzoek, laten wij u dat onmiddellijk weten met uitleg waarom wij uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Niet-discriminatiebeleid van HARMAN
Consumenten in Californië hebben het recht niet te worden onderworpen aan discriminerend gedrag door HARMAN vanwege de uitoefening van hun privacyrechten onder de California Consumer Privacy Act, en HARMAN zal niet discrimineren op die grond. HARMAN kan een Consument in Californië echter een andere prijs of een ander tarief in rekening brengen of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of services leveren als het verschil redelijkerwijs gerelateerd is aan de waarde die aan de consument in Californië wordt geboden door de Persoonsgegevens van de consument. Als HARMAN zulks doet, ontvangen consumenten een eventuele wettelijk vereiste kennisgeving.

Inwoners van Californië die de Website gebruiken kunnen ons verzoeken om bepaalde informatie te verstrekken over onze openbaarmaking van uw Persoonsgegevens aan derden voor hun directe marketingdoeleinden. U kunt een dergelijk verzoek indienen door middel van een e-mail aan privacy@harman.com.

Vragen
Consumenten in Californië die vragen hebben over de inhoud van deze Privacyverklaring, kunnen contact opnemen met HARMAN via privacy@harman.com of 1 (877) 871-6755.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Als wij deze Privacyverklaring wijzigen, zullen wij die wijzigingen op deze pagina publiceren en de wijzigingsdatum van de Privacyverklaring hierboven bijwerken. Indien wij deze Privacyverklaring substantieel wijzigen op een wijze die van invloed is op de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken of openbaarmaken, zullen wij een opvallende kennisgeving van die wijzigingen en de ingangsdatum van de wijzigingen verstrekken voordat wij die wijzigingen doorvoeren.​